δραστηριότητες /

Δραστηριότητες της Εταιρείας έιναι η κατασκευή, εμπορία, τοποθέτηση και service παντός τύπου επιγραφών και διαφημιστικών κατασκευών όπως :

Επιγραφές ακρυλικών-πολυκαρμπονικών φύλλων (Plexiglas-PC-PVC)
Επιγραφές Alucobond
Προσαρμογή αυτοκόλλητων film σε κάθε επιφάνεια
Επιγραφές αυτοκινήτων - προσαρμογές
Πολυεστερικές κατασκευές
Σήμανση επαγγελματικών κτιρίων
Εσωτερική σήμανση
Σήμανση δρόμου
Ειδικές κατασκευές
Επιγραφές εύκαμπτου βινιλίου (Panaflex - Flexface
Σήμανση πρατηρίων καυσίμων
Θερμοδιαμορφώσεις ακρυλικών φύλλων και επιφανειών
Εξελάσεις αναγλυφοτυπίας
Αναγλυφα γράμματα μεγάλων διαστάσεων
Επιγραφές ΝΕΟΝ
Μεταλλικά γράμματα