επικοινωνία /

Επικονωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία ή στείλτε το μήνυμα σας μέσα από την ηλεκτρονική φόρμα που διαθέτουμε

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΕΔΡΑ: Οδός Α4 & 3, 3ο Οικ.Τετράγωνο, Βι.Πε. Σίνδου, Θεσσαλονίκη
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Θ. 133, Τ.Κ. 57022, Σίνδος, Θεσσαλονίκη
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: (+30) 2310797200
FAX: (+30) 2310797033
e-mail:
http:// www.hellassigns.gr