εταιρία / ταυτότητα

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1975
ΕΔΡΑ: Οδός Α4 & 3, 3ο Οικ.Τετράγωνο, Βι.Πε. Σίνδου, Θεσσαλονίκη
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Θ. 133,  Τ.Κ. 57022, Σίνδος, Θεσσαλονίκη
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: • www.hellassigns.gr  • e-mail: maradini@hellassigns.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: (+30) 2310797200
FAX: (+30) 2310797033
ΜΕΛΟΣ: Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Β.Ελλάδος,  Σύνδεσμος Εξαγωγέων Β.Ελλάδος • Παγκόσμιος Σύνδεσμος Επιγραφοποιίας I.S.A. (USA) • Σωματείο Επιγραφοποιών Β.Ελλάδος (Σ.Ε.Κ.Η.Φ.Ε.Β.Ε.)