εταιρία / υποδομή

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στη Βιομηχανική Περιοχή
Σίνδου στη Θεσσαλονίκη και καταλαμβάνουν 5.500 τ.μ..

2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

*Δίκτυο  συνεργαζόμενων υπολογιστών
*Software (σχεδιαστικά - κοπτικά - μηχ.σχεδίου)
*4 Plotters για κοπή όλων των ειδών film
*2 CNC Routers 2,00x3,00m

  • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΣΙΔΗΡΟΥ

*Μηχανές ηλεκτροσυγκόλλησης, *Δράπανα βάσεως, *Στράντζες
*Ψαλίδια κοπής μετάλλων & λαμαρίνας, *Γωνιοκόφτες αλουμινίου,
*Κουρμπαδόρος, *Ηλεκτρικές πόντες, *Κορδέλα κοπής σιδήρου
*Πρέσσες κοπής & διαμόρφωσης μετάλλου, *Στραντζόπρεσσες,
*Κάθετη γωνιάστρα κοπής & χάραξης Alucobond

  • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

*Δισκοπρίονα κοπής - επιτραπέζια, *Routers,*Σέγα,
*Γυαλιστική μηχάνή πλαστικών, *Κορδέλα κοπής,
*Τεμαχιστικές μηχανές, *Γωνιάστρες κοπης πλαστικών,
*Κάθετη γωνιάστρα κοπής πλαστικών

  • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

*7 αυτόματες πρέσσες για θερμοδιαμορφωση
πλαστικών διαστάσεων απο  0,50Χ0,70 μέχρι 2,50Χ6,00μ.
*Αυτόματη πρέσσα τύπου vacuum, βαθιάς εξελάσεως 2,00Χ1,00μ.

  • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ

*Δισκοπρίονα κοπής μετάλλων, *Routers
*Radials *Γωνιάστρα *Σέγα *Τριβείο

  • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΟΝ

*Πλήρες εργαστήριο παραγωγής

  • ΒΑΦΕΙΟ

*Οικολογικός φούρνος βαφής 2 θαλάμων

  • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ 

*3 Ανυψωτικά οχήματα με καλάθι *3 Γερανοφόρα όχηματα

*3 Οχήματα κλείστου τύπου *4 Οχήματα ανοικτού τύπου