Επιγραφές με πλαστικό, Φανάρια διαφημιστικά, Lightboxes, PVC