ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στη Βιομηχανική Περιοχή
Σίνδου στη Θεσσαλονίκη και καταλαμβάνουν 5.500 τ.μ..

2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

 

*Δίκτυο  συνεργαζόμενων υπολογιστών
*4 Plotters για κοπή όλων των ειδών film
*2 CNC Routers 2,00×3,00m

  • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΣΙΔΗΡΟΥ

*Μηχανές ηλεκτροσυγκόλλησης, *Δράπανα βάσεως, *Στράντζες
*Ψαλίδια κοπής μετάλλων & λαμαρίνας, *Γωνιοκόφτες αλουμινίου,
*Κουρμπαδόρος, *Ηλεκτρικές πόντες, *Κορδέλα κοπής σιδήρου
*Πρέσσες κοπής & διαμόρφωσης μετάλλου, *Στραντζόπρεσσες,
*Κάθετη γωνιάστρα κοπής & χάραξης Alucobond

  • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

*Δισκοπρίονα κοπής – επιτραπέζια, *Routers,*Σέγα,
*Γυαλιστική μηχάνή πλαστικών, *Κορδέλα κοπής,
*Τεμαχιστικές μηχανές, *Γωνιάστρες κοπης πλαστικών,
*Κάθετη γωνιάστρα κοπής πλαστικών

  • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

*7 αυτόματες πρέσσες για θερμοδιαμορφωση
πλαστικών διαστάσεων απο  0,50Χ0,70 μέχρι 2,50Χ6,00μ.
*Αυτόματη πρέσσα τύπου vacuum, βαθιάς εξελάσεως 2,00Χ1,00μ.

  • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ

*Δισκοπρίονα κοπής μετάλλων, *Routers
*Radials *Γωνιάστρα *Σέγα *Τριβείο

  • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΟΝ

*Πλήρες εργαστήριο παραγωγής

  • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

*2 Εκτυπωτικές μηχανές μεγέθους 3,20m. και 1,80m.

  • ΒΑΦΕΙΟ

*  2 Οικολογικοί φούρνοι βαφής

  • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΦΟΡΤΗΓΑ

3 γερανοφόρα – καλαθοφόρα.

7 κλειστού τύπου

7 ανοικτού