ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ α.β.ε.ε. είναι η εξέλιξη της εταιρείας ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΡΑΝΤΙΝΗ που ιδρύθηκε το 1974 από τον Μαραντίνη Μιχάλη, ο οποίος βρίσκεται στον κλάδο της επιγραφοποιίας από το 1968. Είναι μια εταιρεία με κύριο αντικείμενο την κατασκευή, εμπορία, τοποθέτηση και συντήρηση φωτεινών επιγραφών και διαφημιστικών κατασκευών παντός τύπου. Από την ίδρυση της η εταιρεία, με μικρά αλλά σταθερά βήματα έχει επεκταθεί και κατακτήσει μια αξιόλογη θέση στον τομέα της, επιλύνοντας προβλήματα σχεδιασμού, εγκαταστάσεως και συντηρήσεως προτύπων και πρωτοτύπων επιγραφών για λογαριασμό μεγάλου αριθμού και ποικιλίας ενδιαφερόντων πελατών.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Να συνεχίσουμε να είμαστε μεταξύ των πρώτων εταιρειών της Ελλάδος, στον τομέα μας, σε ποιοτική απόδοση και αυτός είναι ο λόγος που ήδη η ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ α.β.ε.ε. έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007  TUV Nord Cert, και CE εκδήλωση συμμόρφωσης. Να έχουμε την πιο παραγωγική ομάδα στελεχών και υπαλλήλων που θα αποτελεί υπόδειγμα συνοχής και συνεργασίας. Να παρέχουμε -σε συνεχή βάση- το υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης στους πελάτες μας, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και την κερδοφορία τους, με δημιουργικές λύσεις που συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγής και τη μείωση του κόστους. Να ερευνούμε και να συμβαδίζουμε με την τεχνολογία. Να αναπτυσσόμαστε με σύνεση, σοβαρότητα και σεβασμό προς τους πελάτες μας. Να πρωτοτυπούμε.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Να παράγουμε και να προσφέρουμε σχεδιασμό και τοποθέτηση διαφημιστικών κατασκευών παντός τύπου, διασφαλίζοντας την ποιότητα, την εμπρόθεσμη παράδοση, με τέτοιο τρόπο που να εγγυάται αποτελεσματικές εφαρμογές με ελεγχόμενο κόστος.
Η καλή μας φήμη στην αγορά κερδίθηκε από την συνεπή υλοποίηση μιας τέτοιας αντίληψης.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ α.β.ε.ε στοχεύει στον εντοπισμό, επιλογή, πρόσληψη και αξιοποίηση των στελεχών και υπαλλήλων που διαθέτουν τα δυνατόν υψηλότερα προσόντα.