Τμήμα ηλεκτρολογικών

Στο ηλεκτρολογικό τμήμα χρησιμοποιούνται οικολογικά, τελευταίας τεχνολογίας, και υψηλής ποιότητας υλικά που αντέχουν στον χρόνο, για τον κατάλληλο φωτισμό και λειτουργία της εκάστοτε κατασκευής.

Τμήμα Ηλεκτρολογίου