Τμήμα ξυλουργείου

Το τμήμα του ξυλουργείου αποτελείται από άτομα ειδικευμένα στην επεξεργασία και φιλοτέχνηση του ξύλου για την δημιουργία μιας απλής έως της πιο περίτεχνης επιγραφής με διαφορετικά επίπεδα και σχεδιασμούς, καθώς και τη δημιουργία καλουπιών για παντός τύπου απλής διαμόρφωσης και αναγλυφοτυπίας (μεγέθους έως 2x6m).