Τμήμα μοντάζ

Το τμήμα του μοντάζ σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη μακέτα που λαμβάνει, συναρμολογεί τα επιμέρους τμήματα της κατασκευής ώστε να δημιουργηθεί το τελικό αποτέλεσμα. Μετά τον τελικό ποιοτικό έλεγχο, ακολουθεί το σωστό πακετάρισμα της κατασκευής με αεροπλάστ (φούσκα), stress-film, ξυλοκιβώτια, για τη μεταφορά και μετακίνησή τους.

Μοντάζ πυλώνων
Μοντάζ
Τμήμα Μοντάζ