Τμήμα ποιοτικού ελέγχου

Το τμήμα ποιοτικού ελέγχου αναλαμβάνει να εξετάσει κάθε πτυχή της κατασκευής για τυχόν διορθώσεις, καθ’ όλα τα στάδια παραγωγής της, πριν αυτή φτάσει στα χέρια του πελάτη. Η ασφάλεια, η ταχύτητα, η αποτελεσματικότητα, και η συμμόρφωση στις απαιτήσεις είναι οι γνώμονες κίνησης του τμήματος ποιοτικού ελέγχου της εταιρίας μας.

Ποιοτικός έλεγχος