Τμήμα σχεδιασμού και δημιουργίας μακέτας – προτύπου

Το τμήμα σχεδιασμού προτείνει την κατάλληλη τεχνική λύση σύμφωνα με τις προτιμήσεις του κάθε πελάτη. Σχεδιάζει και μελετά την κατασκευή και την φιλοτέχνηση της επιγραφής για το καλύτερο αποτέλεσμα. Με τη δημιουργία μακέτας, ο πελάτης έχει μια καθαρή εικόνα του τελικού αποτελέσματος, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και απαιτήσεις της εκάστοτε κατασκευής και του χώρου που την περιβάλλει.

Ocean - Σχεδιασμός