Τμήμα σιδηροκατασκευών

Το τμήμα σιδηροκατασκευών αποτελείται από εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο χρησιμοποιεί ειδικό εξοπλισμό και πλήρη γκάμα εργαλείων για την κοπή και διαμόρφωση των μετάλλων, από τη μικρότερη ως τη μεγαλύτερη κατασκευή και είναι έτοιμο να ανταποκριθεί σε κάθε σχέδιο, μακέτα και προδιαγραφές, αναλόγως το project.

Τμήμα Σιδηροκατασκευών
Σιδηροκατασκευές