Τμήμα Θερμοδιαμορφώσεων

Το τμήμα θερμοδιαμορφώσεων διαθέτει πρέσες διαφόρων μεγεθών, οι οποίες μπορούν να διαμορφώσουν πλαστικά από 0,50m έως 6m μήκος. Σε άρρηκτη συνεργασία με το τμήμα του ξυλουργείου, κατασκευάζει και τις πιο λεπτομερείς δημιουργίες από ακρυλικό, PVC, κ.ά..

Πλαστικά σήματα
Εξελάσεις αναγλυφοτυπίας
Αναγλυφοτυπίες
Θερμοδιαμόρφωση
Θερμοδιαμόρφωση πλαστικού