Τμήμα κοπής και εφαρμογής αυτοκόλλητων

Το τμήμα κοπής και εφαρμογής αυτοκόλλητων, εξοπλισμένο με εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας, ασχολείται με την κοπή των αυτοκόλλητων και την εφαρμογή τους σε διαφόρων ειδών κατασκευές σύμφωνα με την μακέτα.

Κοπή αυτοκολλήτων
Χώρος κοπής αυτοκολλήτων