Τμήμα βαφείου

Το τμήμα βαφείου μας, αποτελείται από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο επεξεργασίας των προϊόντων πριν τη βαφή τους, τους οικολογικούς φούρνους βαφής 8,00m. X 4,00m., με φίλτρα ενεργού άνθρακα και το κλειστό θάλαμο στεγνώματος των βαμμένων προϊόντων. Στο συγκεκριμένο τμήμα εργάζεται μόνο εκπαιδευμένο και ειδικευμένο προσωπικό, το οποίο τηρεί όλους τους κανόνες υγείας και ασφάλειας για την προστασία του. Χρησιμοποιούνται χρώματα πρώτης ποιότητας με καθαρή απόδοση και αντοχή στο χρόνο.

Το 2017 αποκτήσαμε νέο ειδικό σύστημα βαφής χρωμίου, όπου έχει τη δυνατότητα βαφής σε κάθε είδους υλικό (πλαστικό, μέταλλο, αλουμίνιο, ξύλο, πέτρα κλπ) και σχήμα. Επίσης έχει τη δυνατότητα φωτεινής και μη φωτεινής βαφής.

Βαφείο
Θάλαμος Βαφείου
Θάλαμος βαφείου- Βαφή